z2112161588167_324e07ff18d34ec404c87760ef68969f.jpg

Joyful and meaningful Mid-Autumn Festivals at VSIP Projects

Hai Phong, October 01, 2020 – With the aim of bringing happiness and an memorable Mid-Autumn Festival for orphans and handicapped children in 2 orphanage SOS and Hoa Phuong, VSIP Hai Phong prepared many gifts with the total values of 180 mil VND. The gifts serve their daily need such as diapers, milk and school objects. Together with that, VSIP Hai Phong representatives also visited orphan houses to encourage and share with the children with difficulties. 

Orphans and handicapped children enjoy Mid-Autumn Festival organized by VSIP Hai Phong
z2112161796056_aae0474ffbb4e9acc1c6082b2f36c15b 1458_732.jpg

Bình Dương, ngày 30 tháng 9 năm 2020 - Đêm hội Trung thu tại Sun Casa (Bình Dương) nơi hơn 200 cư dân hiện hữu. Với diện tích 7 ha với 383 căn nhà phố thương mại và nhà ở liên kế đã bàn giao, Sun Casa là một trong 06 dự án nhà ở do VSIP phát triển. Hiện Sun Casa đang được quản lý và vận hành theo chuần quốc tế bởi Savills Việt Nam, tạo môi trường sống an cư, đẳng cấp cho cư dân. 

Children and residents enjoy Mid-Autumn Festival organized at Sun Casa (Binh Duong)
z2112162178939_927309ee5194093e5495fc38b8701670 1458_732.jpg
Currently, Sun Casa is managed and operated in accordance to international standards by Savills Vietnam, creating a comfortable and classy living environment for its residents.
z2112162250544_b7a11a693a4ff8352f082584de4e505e 1458_732.jpg
Top